Tlačna sklopka TS 831 je namijenjena za regulaciju tlaka plinova i tekućina sa visokom viskoznošću kao i za tekućine sa velikim udjelom nečistoća
i masti. Posebna primjena mu je u korozivnim i agresivnim okruženjima, kakva se mogu naći u industrijama kao što su prehrambena,
farmaceutska, kemijska, petrokemijska, kao i energetska. Tlačnu sklopku čine metalna membrana, mehanizam za povećanje točke preklopa i
mehanizam za podešavanje diference preklopa. Najveće dozvoljeno prekoračenje tlaka je 20% od maksimalne nazivne vrijednosti. Kod
regulacije tekućina visoke viskoznosti i sa visokim udjelom nečistoća i masti preporučuje se redovno čišćenje priključka i membrane.

KARAKTERISTIKE:
Diferenca: od 3 do 30% od mjernog područja, podesiva
Nazivni napon: 250 VAC
Nazivna struja: 10 A
Stupnja zaštite: IP 54
Maksimalna temperatura okoline: T 80°C
Maksimalna temperatura medija: T 120°C
Priključak: AISI 316 Ti
Kućište membrane: AISI 316 Ti
Membrana: AISI 316
Kućište sklopke: AL Si 12
Polopac sklopke: AL Si 12
Kapilarni produžetak: AISI 316
Membranska zaštita: Teflon

Mikroprekidači MS-360-363 osnovni su element za uključivanje i / ili isključivanje struje u električnim krugovima. Koristimo ih nezaštićene u čistoj atmosferi ili u zaštićenom prostoru u agresivnoj atmosferi. Mikroprekidač ima mehanizam s trenutnim prebacivanjem. Opruga od berilijeve bronce jamči definiranu sklopku i točnu ponovljivost tijekom vijeka trajanja prekidača. Namijenjeni su izmjeničnim i istosmjernim strujama, niskim naponima, induktivnim ili otpornim (omskim) opterećenjima. Mikroprekidač za istosmjerne struje ima veću udaljenost između kontakata. Ti su kontakti također pozlaćeni za niske napone, što osigurava pouzdan rad MS mikroprekidača. Namijenjeni su za ugradnju na ploču koja mora biti ravna. Prilikom pričvršćivanja na metalnu površinu preporučujemo upotrebu izolacijske podloge. Mikroprekidači u zaštitnom okovu imaju montažne rupe. Preporučeni izrez za MS 362 mikroprekidač je Ø 12,5 mm. Položaj nema utjecaja na njegovu izvedbu. Vrsta kontakata: Prekidači su jednopolni za prebacivanje s praznim ili radnim kontaktom.

KONTAKTIRAJ NAS I SAZNAJ VIŠE!

KONTAKT