BTI-191

Bimetalni termometar, zglobni i aksijalni

Nazivna veličina: DN80, DN100 i DN160 mm

Teperaturni element: bimetalna spirala

Osjetilo: Ø6, 8 mm

Klasa točnosti: ±1%

Radni raspon: cijela skala

Materijal: AISI 304/316

TI 291, DN100

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

TI 291, DN130

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

DT 293

Digitalni termometar, aksijalni

Kućište: Ø 63 mm, AISI 304

Poklopac: AISI 304

Prozor: staklo 2 mm

Osjetilo: Ø 8 mm, AISI 304

Zaštitna cijev: Ø 10 mm, G ½”, AISI 316

L standardno=200mm L min.=45mm

Temperaturno mjerno područje: -50 °C / 70 °C, -50°C / 150°C

KR 800, KR 801

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ± 4% pri temperaturi okoline 20°C

Diferenca preklopa: max. 5% od mjernog područja – fiksna

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaštitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zaštite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

KR 802, KR 803

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ± 4% pri temperaturi okoline 20°C

Diferenca preklopa: max. 5% od mjernog područja – fiksna

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaštitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zaštite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

MV - strojni

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: 1%

Staklo: Ø6 mm

Zaštitna cijev: Ø10 mm

Kućište: aluminij

OPCIJE:

Van standardne dužine osjetila

MV - kotlovski

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: 1%

Staklo: Ø18 mm

Zaštitna cijev: Ø10 mm

Kućište: aluminij, inox

OPCIJE:

Van standardne dužine osjetila

TI 290, DN130

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

TI 290, DN100

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

TI 291, DN100

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

 

RX 3080 i 3085

Termometar ispušnih plinova

Nazivna veličina: DN100 mm

Mjerno područje: 50/650°C

Osjetilo: Ø10,12mm

Kapilara: 2,4 m

Priključak: klizni prema zahtijevu

Materijal: AISI 304/316

TI 291, DN100

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

Obrati nam se danas!