TI 52 P

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Nazivni promjer  (Φ): 52mmm

Mjerno područje : 0/120°C / 0/4 bar, 0/6 bar

Duljina kapilare : 0.5, 1, 1.5 m

Klasa točnosti (po EN 837-1): 2,5%

TRP __ VI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Nazivni promjer  (Φ): 63,80mmm

Mjerno područje : 0/120°C / 0/4 bar, 0/6 bar

Priključak : 1/2″

Izvod: 1/2Radijal i Aksijal

Klasa točnosti (po EN 837-1): 2,5%

 

Obrati nam se danas!