TERMOMETRI INOL

VRHUNSKA KVALITETA INOL PROIZVODA

TERMOMETRI INOL odraditi će sva mjerenja pouzdano i kvalitetno i tako Vam omogućiti u potpunosti točan rad!

BT 294

KARAKTERISTIKE:

Nazivna veličina: DN63 mm i DN80 mm

Teperaturni element: bimetalna spirala

Osjetilo: Ø7mm mesing

Klasa točnosti: ±2%

Radni raspon: cijela skala

Dozvoljni radni tlak na osjetilo: 6 bar maksimalno

BT 294.pdf

DT 293

KARAKTERISTIKE:

Kućište: Ø 63 mm, AISI 304

Poklopac: AISI 304

Prozor: staklo 2 mm

Osjetilo: Ø 8 mm, AISI 304

Zaštitna cijev: Ø 10 mm, G ½”, AISI 316

L standardno=200mm L min.=45mm

Temperaturno mjerno područje: -10 °C to 110 °C

DT 294.pdf

KR 800, KR 801

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ± 4% pri temperaturi okoline 20°C

Diferenca preklopa: max. 5% od mjernog područja – fiksna

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaštitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zaštite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

KR 800, 801.pdf

KR 802, KR 803

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ± 4% pri temperaturi okoline 20°C

Diferenca preklopa: max. 5% od mjernog područja – fiksna

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaštitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zaštite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

KR 802, 803.pdf

MV

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: 1%

Staklo: Ø6 mm

Zaštitna cijev: Ø10 mm

Kućište: aluminij

OPCIJE:

Van standardne dužine osjetila

MV.pdf

TI 290, DN130

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

TI 290 DN130.pdf

TI 290, DN100

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

TI 290 DN100.pdf

TI 291, DN100

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

TI 291 DN100.pdf

TI 291, DN130

KARAKTERISTIKE:

Klasa točnosti: ±1,6% pri temperaturi okolice 20°C

Temperatura okoline: -25/80°C

Radni tlak: 6 bar ( bez zaščitne cijevi)

Dozvoljeno prekoračenje temperature: 25% od mjernog područja

Stupanj zašite: IP 54

Osjetilo: AISI 316TI Ø6; 8 mm

Elastični elemet: AISI 304

TI 291 DN130.pdf

Obrati nam se danas!

Kontaktiraj nas!