MANOMETARI

industrijski manometri

Manometar (franc. manomètre, prema grč. μανός: tanak, rijedak) ili tlakomjer je mjerni instrument za mjerenje tlaka plinova,para ili tekućina. Ovisno o namjeni, koriste se i drugi nazivi: vakuummetar služi za mjerenje niskih tlakova, barometar za mjerenje atmosferskoga tlaka, diferencijski manometar mjeri razlike tlaka, i tako dalje. Prvo poznato mjerenje tlaka izveo je 1643. E. Torricelli i pritom utvrdio da atmosferski omotač tlači Zemlju toliko, koliko na jednaku ploštinu tlači i živin stupac visine 760 mm.

FORMA LOK PONUDA MANOMETARA

INOL I CEWAL

MANOMETRI INOLCEWAL

KONTAKTIRAJ NAS I SAZNAJ VIŠE!

Ovdje smo zbog Vas! KONTAKT