SEPARATORI INOL

VRHUNSKA KVALITETA INOL PROIZVODA

Membranski separator konstruiran je tako da razdvaja elastični element na manometru ili na osjetilu tlaka od sredine čiji se pritisak mjeri.
Namijenjen je za viskozne i korozivne tekućine i za tekućine na visokim temperaturama. Membrana je laserski zavarena na kućište separatora.
Namijenjen je za upotrebu u prehrambenoj industriji, industriji pića, farmaceutskoj industriji i općenito gdje se zahtijeva viskoji stupanj
čistoće. Pogodan je za brzu demontažu i često čišćenje.

S01

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Mjerno područje: -1/0 ÷ 0/100 bar

Klasa točnosti: klasa instrumenta plus 0,6%

Priključak instrumenta: AISI316 G1/2”

Membrana: AISI 316

Punjenje: silikonsko ulje

Temperatura medija: 20 ÷ 150°C, 20 ÷ 350 samo za kapilarni tip

Procesni priključak: AISI 316 G1/2”

S01.pdf

S02

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Mjerno područje: -1/0÷0/100 bar

Klasa točnosti: klasa instrumenta plus 0,6%

Priključak instrumenta: G1/2”

Materijal: AISI 316

Membrana: AISI 316

Punjenje: silikonsko ulje

Temperatura medija: 20÷150°C, 20÷350 samo za kapilarni tip

Kapilarna izvedba: AISI 316Ti, max

S02.pdf

S03

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Radno područje: -1/3÷0/40 bar

Klasa točnosti: klasa instrumenta plus 0,6%

Priključak instrumenta: AISI316 G1/2”

Separator: AISI 316Ti

Prirubnica: AISI 316Ti

Membrana: AISI 316

Punjenje: silikonsko ulje

Temperatura medija: 20÷150°C

S03.pdf

S04

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Mjerno područje: -1/3÷0/40 bar

Klasa točnosti: klasa instrumenta plus 0,6%

Priključak instrumenta: AISI316 G1/2”

Separator: AISI 316Ti

Matica: AISI 316Ti

Membrana: CrNi čelik 1.4435 zavareni

Punjenje: parafinsko ulje

Temperatura medija: -20÷150°C

S04.pdf

S05

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Mjerno područje: -1/3÷0/16 bar

Klasa točnosti: klasa instrumenta plus 0,6%

Priključak instrumenta: AISI316

Separator: AISI 316Ti

Membrana: CrNi čelik 1.4435 vareni

Punjenje: silikonsko ulje, parafinsko ulje, glicerin

Temperatura medija: -20÷150°C

S05.pdf

Obrati nam se danas!

Kontaktiraj nas!